วันที่ 15 เมษายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม ได้จัดทำกล่อง UVC (ตามแบบของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลาฯ ได้วิจัยและอนุญาตให้ทำกล่องฆ่าเชื้อ และการศึกษางานวิจัย แสงจากหลอด UVC สามารถฆ่าเชื้อโรคได้) โดยนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จำนวน 5 กล่อง เพื่อนำไปใช้ในหน่วยงานต่อไป

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ