วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดย ครูสุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์คำ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม และกลุ่มตู้แบ่งปันเจียงฮาย ดำเนินการโครงการตู้แบ่งปันอาหาร เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และประชาชนทั่วไป ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ