วันที่ 26 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยดร.อรพิน ดวงแก้ว พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ นายชาญชัย แสนจันทร์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู จากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ