วันที่ 26 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยนายยุทธการ ตั้งปัญญาศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมนิทรรศการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 ณ หอประชุมอาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องการบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ