วันที่ 29 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประกันคุณภาพ

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ