วันที่ 29 มิถุนายน 2563 วิทยากรพี่เลี้ยง กำกับติดตามและนิเทศ นายศักดิ์ดา สิมเสมอ ครูวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เข้าฝึกประสบการณ์และการศึกษาดูงานในสถานศึกษาต้นแบบ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ