วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดย ดร.อรพิน ดวงแก้ว เป็นประธานการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมเอื้องเงิน อาคาร CVC PLACE วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ