วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดกิจกรรม Exercise กาย ใจ จิต เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้านการจัดการความเครียดของครู และบุคลากรของสถานศึกษา ณ บริเวณสนามบาสเก็ตบอล

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ