วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จัดตกแต่งต้นเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน นำไปถวาย ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) และวัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงราย เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ