วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดย ครูพยุงศักดิ์ บุญศิริ ครูอนุพล บุญศรี และนักศึกษา ระดับชั้น สคอ.2/2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ปฏิบัติภารกิจโรงครัวพระราชทาน อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังแรก)

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ