วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยนายยุทธการ ตั้งปัญญาศักดิ์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ เนื่องด้วยเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีด้วยการเสียสละเป็นอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน 'ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย' ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังแรก)

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ