วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับ ครูปนัดดา พี่งศิลป์ ครูประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่ได้เลื่อนวิทยะฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ และ คณะครู ที่ได้รับการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ได้แก่ ครูกำพล ตรงเมธี / ครูชิสา เมืองสิงห์ / ครูอารีย์ ชั่งชัย / ครูรัตติยา กันธร / ครูลลิตา จินดาวงษ์

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ