วันที่ 2 กันยายน 2563 โดย นายสุภเวช โชติญาณวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับสมรรถนะผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ และผลิตชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อการท่องเที่ยว โดยแผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ณ ห้องประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ