วันที่ 2 กันยายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ดำเนินการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชา (ปวช.) ณ หอประชุมชั้นล่างอาคาร 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ