วันที่ 3 กันยายน 2563 โดยแผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ดำเนินโครงการสัมมนา เรื่อง 'เปิดโลกทัศน์วันวาน สู่ตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว' โดยมีคุณ ลี อายุ จือปา เจ้าของแบรนต์ 'อาข่า อ่ามา' กาแฟไทย เป็นพิธีกรให้การบรรยาย ณ ห้องประชุมบัวระวงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ