วันที่ 9 กันยายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมกับวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) ดำเนินงานประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัต) ประจำปี 2563 ณ วัดพระสิง (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ