โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เข้าดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของหน่วยงาน ที่ขออนุญาตดำเนินการเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

ติชม

สร้างโดย :


watpon

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ