ภาพกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมมายุครบ ๘๕ พรรษา 'ทำดีเพื่อพ่อ' ระหว่างวันที่ ๑-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


directornit

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ