DVE Album


นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการ ประธานในพิธีเปิดอบรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนนักศึกษา ระบบทวิภาคี ตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาจีน สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 29 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.015930 sec.