pariwit Album


วันที่ 6 ม.ค. 59 มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพ ประเภทนักเรียน นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.015736 sec.