วันที่ 6 ม.ค. 59 มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพ ประเภทนักเรียน นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


pariwit

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ