DVE Album


นิเทศครั้งที่ 2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ครูบดินทร์ ยอดประดิษฐ์ และครูรักิติ ศิริพรรณรัตน์ เข้านิเทศ นักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับ ปวส.2 แผนกอาหารและโภชนาการ และนักศึกษา ระดับปริญญษตรี สาขวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ณ สถานีที่ 1 เอ็มเค เรสโตรอง สาขาเซ็นทรัลเชียงราย สถานีที่ 2 ร้านยาโยอิ สาขาเซ็นทรัลเชียงราย สถานีที่ 3 ร้านแบล็ค แคน ยอน สาขาเว็นทรัลเชียงราย สถานีที่ 4 ร้านThe Salad House


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.017899 sec.