นิเทศครั้งที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม และวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ครูปนัดดา พึ่งศิลป์ และครูอนุพล บุญศรี เข้านิเทศ นักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับ ปวส.2 แผนกอาหารและโภชนาการ และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ณ สถานีที่ 1 โรงแรมวังคำ สถานีที่ 2 บ้านชลสุวรรณ สปา สถานีที่ 3 ร้านมโนรมย์ สถานีที่ 4 และสถานี 5 ครัวสุโขทัย เรสโตรอง

ติชม

สร้างโดย :


kruam

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
อาหารและโภชนาการ