วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม Open house การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


kruam

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
อาหารและโภชนาการ