CVC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
25/10/2561 : เชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-10-25 23:30:40 392 0 Approve
02/11/2561 : เชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอแนะร่างรายละเอียดขอบเขตงานการจัดหาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-11-05 23:57:07 385 0 Approve
31/10/2561 : เชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอแนะร่างรายละเอียดแบบรูปรายการ และราคากลางสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-11-01 01:15:52 377 0 Approve
31/10/2561 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดแบบรูปรายการ และราคากลางสิ่งก่อสร้าง
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-11-01 01:12:55 341 0 Approve
05/10/2561 : ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-10-05 23:17:27 1895 0 Approve
05/10/2561 : ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-10-05 23:17:20 2272 0 Approve
04/10/2561 : ขั้นตอนการดำเนินการซ่อมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-10-04 17:08:44 539 0 Approve
03/08/2561 : ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-08-03 15:18:09 601 0 Approve
09/07/2561 : แบบฟอร์มโครงการแผนประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-07-09 14:53:48 605 0 Approve
06/07/2561 : รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-07-06 17:29:06 555 0 Approve
06/07/2561 : บทคัดย่อ การประเมินโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-07-06 16:49:15 460 0 Approve
04/06/2561 : เอกสารการอบรม PLC และ ID Plan [ดาวน์โหลด]
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-06-04 16:19:45 805 0 Approve
21/5/2561 : เครื่องมือเก็บข้อมูล 4 มาตรฐาน
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-05-21 16:53:05 478 0 Approve
16/5/2561 : แบบฟอร์มโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-05-16 20:29:10 444 0 Approve
8/5/2561 : คู่มือการใช้งานระบบบริหารการจัดการ RMS : Rcheewa Management System © 2016
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-05-08 15:58:30 520 0 Approve
4/5/2561 : ตารางสอน/ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-05-04 21:58:53 7738 0 Approve
ใบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-04-17 19:13:36 4368 0 Approve
27/3/2561 : CVC Spot Link Download...
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-03-27 17:42:44 600 0 Approve
23/3/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-03-23 22:45:34 594 0 Approve
23/2/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโครงหลังคาอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-ฺBidding)
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-02-26 20:31:18 641 0 Approve
กำลังแสดงหน้า 2/10
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.938249 sec.