CVC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายอัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 'ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ' วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2013-01-18 13:34:09 980
งานประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
(ภาพเพิ่มเติม)

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-12-26 10:27:06 918
ภาพกิจกรรม เทศกาลเค้ก ชุมพูพันธุ์ทิพย์ วิทยาลัย อาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
(ภาพเพิ่มเติม)

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-12-26 10:19:14 3711
CVC Communicative English Winter Camp 2012 1st Camp : December 15th - 16th 2012
(ภาพเพิ่มเติม)

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-12-26 10:15:42 1281
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค วันที่่ ๑๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
(ภาพเพิ่มเติม)

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-12-26 10:10:19 1116
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมมายุครบ ๘๕ พรรษา ในวันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย ( ภาคเช้า และภาคค่ำ )
(ภาพเพิ่มเติม)

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-12-26 10:06:03 930
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมมายุครบ ๘๕ พรรษา 'ทำดีเพื่อพ่อ' ระหว่างวันที่ ๑-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-12-26 10:01:14 1149
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน ประจำภาคเหนือ บ้านริมกก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-11-26 11:52:01 1047
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ (เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง (รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) และคณะเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-11-21 08:27:50 960
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-11-15 10:18:22 1052
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายจัดประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับหน่วย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-11-12 12:01:44 1244
พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และ บริษัทเดอะไมเนอร์ฟู๊ดกรุ๊ป จำกัด วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-11-05 16:00:48 718
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรม-
ราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-10-25 08:34:53 918
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมพิธีเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ พระตำหนักดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-10-25 08:31:28 867
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ต้อนรับนายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-10-16 16:00:30 1234
กิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างสรรค์ ด้วยปัญญา โดยการฝึกสมาธิ ณ หอประชุมพระปริยัติวิธานโกศล วัดท่าตอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ ๑๐ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-10-16 15:50:05 1091
กิจกรรมการจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-10-15 13:23:40 817
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ครบรอบ ๗๔ ปี ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-09-16 15:40:39 1091
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-09-12 17:06:38 1053
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา (เยาวชนอาชีวะวันพระเข้าวัดทำบุญ) เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-09-07 10:25:58 1153
กำลังแสดงหน้า 3/5
<<
<-
1
2
3
4
5
->
>>

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.581120 sec.