CVC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
27/12/2560 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-12-27 22:29:40 429 0 Approve
27/12/2560 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-12-27 17:24:47 437 0 Approve
26/12/2560 : ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอแนะร่างรายละเอียดแบบรูปรายการ และราคกลางสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-12-26 20:57:30 439 0 Approve
18/12/2560 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-12-18 17:40:50 314 0 Approve
14/12/2560 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-12-14 21:23:16 427 0 Approve
13/12/2560 : ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-12-14 20:13:23 428 0 Approve
27/11/2560 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-11-27 17:47:37 600 0 Approve
16/11/2560 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-11-16 18:52:37 608 0 Approve
15/11/2560 : ขอยกเลิกเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-11-15 21:43:18 619 0 Approve
09/11/2560 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-11-09 18:57:26 521 0 Approve
เกณฑ์การแข่งขัน ประจำปี 2560 ช่างอุตสาหกรรม
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-11-01 15:51:20 940 0 Approve
เกณฑ์การแข่งขัน ประจำปี 2560
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-11-01 15:22:19 1711 0 Approve
ตารางสอน/ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-10-14 03:53:42 6028 0 Approve
ใบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-09-29 16:49:52 3802 0 Approve
แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-08-24 15:18:51 767 0 Approve
แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-08-23 01:07:06 767 0 Approve
26/06/2560 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กางศึกษา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-06-26 18:16:09 677 0 Approve
ใบเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2560
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-22 19:57:39 747 0 Approve
แบบสอบถามพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจต่อการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนอายุ 15-19 ปี ภายในสถานศึกษา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-19 17:18:32 917 0 Approve
โลโก้กีฬา อศจ.เชียงราย ประจำปี 2560
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-19 15:38:21 747 0 Approve
กำลังแสดงหน้า 4/10
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.953183 sec.