CVC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายอัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
โครงการอบรมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาอาสาสัญจรเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ และร่วมเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดย อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-09-07 10:23:02 1144
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเข้าศึกษาดูงาน ด้านงานประกันคุณภาพภายนอกวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
(ภาพเพิ่มเติม)

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-09-07 10:22:08 1055
กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระคุณแม่ ระหว่างวันที่ ๖-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-09-07 10:17:49 1153
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และตามผลการดำเนินการโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการรักษาคุณภาพการผลิตทางการเกษตร สู่การบูรณาการ จัดอาชีวศึกษาแนวใหม่ วันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-09-07 10:15:21 1067
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายพระพรชัยมงคล
และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-08-09 15:13:09 1353
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครูปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรงและพฤติกรรมเบี่ยงเบน วันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-08-09 14:55:29 1174
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-08-09 14:51:32 1169
กิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษายามอยู่ม่วนงัน จากกันกึ๊ดเติง ครูศรากร บุญปถัมภ์ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ชั้นล่าง อาคาร ๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-07-24 22:13:38 1425
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์เข้าศึกษาดูงาน วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-07-24 22:04:10 3805
พิธีไหว้ครู และพิธีบวงสรวงไหว้ครูช่างประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-07-13 07:55:02 2108
นำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-07-09 14:00:51 1231
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สมาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน ถึง ๓๑ กรกฎาคม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-07-09 13:39:45 1489
โครงการ (Fix It Center) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์ อบต.สันติสุข หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-07-09 13:30:27 1276
ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-07-09 13:18:25 1931
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-07-09 12:57:51 1503
กิจกรรมการติดตามการประเมินผลการดำเนินการโครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ด้านภาษาต่างประเทศและกลุ่มอาชีพ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-07-09 12:53:23 1365
โครงการปฏิรูปการเรียน การสอน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (CONSTRUCTIONISM) วันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-07-09 11:32:12 1321
CVC Communicative English Rainy Camp 2012 Camp 1 : 16 - 17 June 2012
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-07-09 11:31:45 1314
กีฬาน้องใหม่ต้านภัยยาเสพติด วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-07-09 10:58:34 1543
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดงานเปิดร้านอาหารชมพูพันธุ์ทิพย์ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรม

เมื่อ : 2012-06-06 17:47:21 2136
กำลังแสดงหน้า 4/5
<<
<-
1
2
3
4
5
->
>>

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.614982 sec.