CVC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
17/03/2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-03-17 18:44:35 700 0 Approve
09/02/2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-02-10 23:35:58 658 0 Approve
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมครูคณิตศาสตร์
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-02-10 17:57:15 448 0 Approve
01/02/2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร ( 3 ชั้น )
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-02-02 16:29:28 673 0 Approve
เส้นทางวิ่งมินิมาราธอน CVC มินิมาราธอน 2016 วันที่ 21 มกราคม 2560
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-01-18 23:27:50 806 0 Approve
17/01/2560 : ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-01-18 17:30:01 662 0 Approve
คู่มือการใช้งาน RMS2016
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2016-12-02 15:15:37 536 0 Approve
25/11/2559 : ขอเชิญชวนร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2016-11-25 16:32:04 447 0 Approve
10/11/2559 : ขอเชิญชวนร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2016-11-10 22:15:03 446 0 Approve
ตารางเรียนนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2016-10-26 18:32:12 1892 0 Approve
๒๘_๐๙_๒๕๕๙ : ประกาศผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 โดยวิธีการสอบราคา
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2016-09-28 23:05:55 401 0 Approve
ใบลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2559
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2016-09-19 21:25:39 3690 0 Approve
๑๒_๐๙_๒๕๕๙ : สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2559
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2016-09-12 21:12:25 614 0 Approve
หัวข้อวิจัย : ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ต่อการสอนสถิติเพื่อการวิจัย โดยเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ปีการศึกษา 2558
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2016-08-20 05:00:47 510 0 Approve
๑๙_๐๘_๒๕๕๙ : ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยวิธีสอบราคา
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2016-08-19 23:47:55 527 0 Approve
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านผู้เรียน
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2016-06-30 17:20:33 634 0 Approve
โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนมือถือทั้ง Android และ IOS
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2016-06-23 15:49:19 620 0 Approve
SAR 58
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2016-06-07 17:10:50 490 0 Approve
แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดข้อมูลนักศึกษา ปริญญาตรี
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2016-05-30 20:49:25 417 0 Approve
ใบเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2559
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2016-05-27 16:37:23 391 0 Approve
กำลังแสดงหน้า 5/10
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.982642 sec.