CVC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
๑๙_๐๘_๒๕๕๙ : ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยวิธีสอบราคา
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2016-08-19 23:47:55 691 0 Approve
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านผู้เรียน
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2016-06-30 17:20:33 749 0 Approve
โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนมือถือทั้ง Android และ IOS
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2016-06-23 15:49:19 758 0 Approve
SAR 58
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2016-06-07 17:10:50 609 0 Approve
แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดข้อมูลนักศึกษา ปริญญาตรี
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2016-05-30 20:49:25 522 0 Approve
ใบเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2559
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2016-05-27 16:37:23 487 0 Approve
แบบสรุปประเมินภายในปี58
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2016-02-19 15:08:27 673 0 Approve
คู่มือการเขียนรายงานฯ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทลบ. สอน.2
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2016-01-28 15:44:59 583 0 Approve
๐๔_๐๑_๒๕๕๙ : ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจดเตอร์ โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ ๒)
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2016-01-04 22:31:21 824 0 Approve
๑๖_๑๒_๒๕๕๘ : สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ครั้งที่สอง)
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2015-12-16 20:39:09 713 0 Approve
๐๙_๑๒_๒๕๕๘ : ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2015-12-09 21:36:55 634 0 Approve
๑๑_๑๑_๒๕๕๘ : ผู้ชนะการประมูลจัดจ้างโดยวิธีเสนอราคา
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2015-11-11 16:45:52 562 0 Approve
๒๒_๐๙_๒๕๕๘ : ประกาศ ผู้ชนะการประมูลจัดจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ โดยวิธีการสอบราคา
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2015-09-22 16:18:40 548 0 Approve
๑๒_๑๐_๒๕๕๘ : สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2015-10-12 16:13:42 509 0 Approve
๐๒_๑๐_๒๕๕๘ : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2015-10-02 16:10:52 430 0 Approve
๑๖_๐๙_๒๕๕๘ : ประกาศ ผู้ชนะการประมูลจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีการสอบราคา
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2015-10-16 16:02:44 447 0 Approve
เอกสาร บันทึกหลังการสอน
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-10-19 20:38:52 757 0 Approve
ใบลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2558
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-09-30 22:13:51 3060 0 Approve
รายการหนังสือเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-09-10 17:36:36 1662 0 Approve
บทคัดย่อโครงการเทคนิคการปูเตียง
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-08-27 16:20:18 628 0 Approve
กำลังแสดงหน้า 6/10
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.895345 sec.