CVC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
SAR สาชาวิชา 57
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-04-30 13:20:00 539 0 Approve
ประกาศเรื่องสอบราคาจัดจ้างงานปรับปรุงระบบประปา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-04-10 14:18:36 607 0 Approve
ประกาศเรื่องการพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-04-07 09:51:30 766 0 Approve
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกรอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2558
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-03-31 14:47:26 2378 0 Approve
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 2
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-03-24 14:47:31 2796 0 Approve
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2558
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-02-27 11:05:12 5905 0 Approve
ข้อมูลรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-01-08 15:33:37 1302 0 Approve
คู่มือ ประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปี 2557
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-11-04 17:58:28 1014 0 Approve
ข้อกำหนด เกณฑ์การประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2557
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-10-27 09:49:28 1123 0 Approve
เอกสารการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2557
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-09-30 16:20:30 3431 0 Approve
กำหนดการ ปิด – เปิด ภาคเรียนที่ 1 / 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-09-17 09:49:27 3065 0 Approve
แผนป้องกันภัยสถานศึกษา และแผนรับมือแผ่นดินไหวสถานศึกษา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-09-11 16:37:00 865 0 Approve
การจัดส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-08-27 10:33:31 866 0 Approve
SAR วิทยาลัยฯ ปี 56
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-05-29 14:08:09 827 0 Approve
อบรมการเขียนวิจัยในชั้นเรียน 3 บท
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-03-26 10:09:26 1042 0 Approve
รวมเอกกสาร (การจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัย 4 ปี 2557-2561)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-03-25 10:37:32 1011 0 Approve
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรเพื่อรับรางวัล ประจำปี 2557
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-03-05 10:46:14 942 0 Approve
การเขียนรายงานโครงงาน5บทอย่างสั้น
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-02-04 14:24:55 1050 0 Approve
แนวทางการจัดทำแฟ้มนำเสนอ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-12-24 11:30:09 1078 0 Approve
ใบสมัครและเกณฑ์การเเข่งขัน ทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ อศจ. เชียงราย
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-11-12 11:52:15 1094 0 Approve
กำลังแสดงหน้า 7/10
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.724005 sec.