CVC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
การเขียนรายงานโครงงาน5บทอย่างสั้น
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2014-02-04 14:24:55 1084 0 Approve
แนวทางการจัดทำแฟ้มนำเสนอ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-12-24 11:30:09 1101 0 Approve
ใบสมัครและเกณฑ์การเเข่งขัน ทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ อศจ. เชียงราย
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-11-12 11:52:15 1126 0 Approve
ข้อมูลทำแฟ้มพระราชทาน 2556 (แก้ไข 6/1/2557)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-11-06 14:03:05 1351 0 Approve
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหัวข้อสอบ ระดับ ปวช. และ ปวส.
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-09-04 13:29:52 1856 0 Approve
ชมรมวิชาชีพการโรงเเรมและการท่องเที่ยว หลักการบริหารงานแม่บ้านโรงแรม
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-08-01 17:32:24 1278 0 Approve
ดาวน์โหลด ใบงานเรื่องการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศีกษา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับครูผู้สอนทุกท่า
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-06-27 16:45:02 1165 0 Approve
แบบฟอร์มโครงการสอนตามหลักสูตรใหม่ ปวช.2556
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-05-17 09:08:29 1663 0 Approve
การบริหารจัดการ วอศ.เชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-03-20 13:29:54 1350 0 Approve
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-03-14 11:15:50 1502 0 Approve
เชิญชวนส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรเพื่อรับรางวัล ประจำปี 2556 รายละเอียดดังแนบ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-02-18 10:54:07 1452 0 Approve
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยฯ 56 สวพ.
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-01-24 15:26:14 1272 0 Approve
หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา สมศ รอบ ๓
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-01-24 11:22:05 1401 0 Approve
ตารางการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2556
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-01-21 14:30:58 1609 0 Approve
เเบบบันทึกการคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2012-11-30 09:50:52 1231 0 Approve
คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยของ สอศ.
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2012-11-12 14:04:46 1223 0 Approve
บัญชีรายชื่อหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่อนุญาตให้เลือกใช้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจากการตรวจประเมินคุณภาพ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-01-24 11:09:30 2500 0 Approve
ใบลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2012-10-01 09:00:53 2172 0 Approve
ค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2012-09-24 18:42:26 3127 0 Approve
กำหนดการปิด - เปิด ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2012-09-24 18:25:35 2217 0 Approve
กำลังแสดงหน้า 8/10
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.668568 sec.