CVC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
เเบบบันทึกการคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2012-11-30 09:50:52 1372 0 Approve
คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยของ สอศ.
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2012-11-12 14:04:46 1360 0 Approve
บัญชีรายชื่อหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่อนุญาตให้เลือกใช้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจากการตรวจประเมินคุณภาพ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-01-24 11:09:30 2688 0 Approve
ใบลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2012-10-01 09:00:53 2298 0 Approve
ค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2012-09-24 18:42:26 3276 0 Approve
กำหนดการปิด - เปิด ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2012-09-24 18:25:35 2349 0 Approve
กางโผ 19 ผอ.สถาบันอาชีวะ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2012-07-13 08:00:58 3669 0 Approve
ประกาศรับสมัครผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2012-07-11 13:41:41 2302 0 Approve
การประกวดออกแบบเสื้อ Chinaworld Fashion Design Contest 2012
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2012-06-26 19:06:28 3185 0 Approve
การนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๕
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2012-06-06 15:34:44 2561 0 Approve
แบบฟอร์ม SAR สาขาวิชา ประจำปี ๒๕๕๔
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2012-05-31 20:50:30 2256 0 Approve
ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2012-05-31 08:06:10 2618 0 Approve
แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2012-05-23 09:12:56 2364 0 Approve
แบบฟอร์มการสั่งซื้อหนังสือ ระดับ ปวช.
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2012-05-09 21:34:36 2494 0 Approve
สรุปสถานประกอบการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2012-05-09 21:31:01 2294 0 Approve
โปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์ (แจกฟรี) กระทรวง ICT
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2012-04-03 14:00:05 3174 0 Approve
กำหนดการ ปิด-เปิด ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2012-03-06 10:37:33 5654 0 Approve
ปัญหา/การแก้ไข อินเทอร์เน็ตช้า
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2012-03-05 13:18:47 3350 0 Approve
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์เข้าปฏิบัติธรรม
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2012-02-26 16:08:29 3983 0 Approve
ขั้นตอนการประเมินครู
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2012-02-26 16:27:54 2850 0 Approve
กำลังแสดงหน้า 9/10
<<
<-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.875207 sec.