การนำเข้าข้อมูล รูปภาพ หรือ สื่อต่างๆที่นำเสนอแนวทางยั่วยุในกามอารมณ์ ลามกอนาจาร สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น สังคม ประเทศ ละเมิดลิขสิทธ์ของผู้อื่น หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ในลักษณะเดียวกัน มีความผิดตามกฏหมาย ทีมงานจะระงับใช้ ID ของท่านโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า用戶名
密碼
ข้อความภาพ
| | |