CVC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  ค้นหาสมาชิก   

บุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ค้นหา  ความเกี่ยวข้อง ทั้งหมด ครู-บุคลากรทางการศึกษา แผนก งาน

Kru-PuPae
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
สัมพันธ์

Peerarat
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
สามัญ

sasiya_ja
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
การออกแบบ

KruAnuwat
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Piyamas
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
อาหารและโภชนาการ

KHONDIN
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
อาหารและโภชนาการ

Sar_cvc
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ

kitsadar
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
คหกรรม

pr
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ

161207151521
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ

plan
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ

Pongpisit
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
วิจิตรศิลป์

kruam
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
อาหารและโภชนาการ

fixit_cvc
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ

Wowanee
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การโรงแรมและการท่องเที่ยว

chayab
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
สามัญ

krubell
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การโรงแรมและบริการ

Krunai
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี

ruk
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

kru_keng
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
การบัญชี

krujeab
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
การตลาด

kruorapin
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
วิจิตรศิลป์

160704151512
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ

waew
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ผ้าและเครื่องแต่งกาย

Kru_nui
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

Art_Graphic
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีศิลปกรรม

Kruaoi
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี

tawatchai
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

krupakaporn
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ผ้าและเครื่องแต่งกาย

phisamai
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

PMRG
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

suree
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
อาหารและโภชนาการ

Watcharee
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
สัมพันธ์

DataCenter
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

krutapin
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
การเลขานุการ

Awong
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กำลังแสดงหน้า 2/4
<<
<-
1
2
3
4
->
>>

Share หมายถึงบุคคลที่อนุญาติให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้องล๊อกอิน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.646983 sec.