ขณะนี้ผู้ดูแลระบบปิดการให้บริการการสมัครสมาชิกครับ หากมีความประสงค์สมัครเพื่อสร้างเว็บส่วนตัว/งาน/หรือสาขาวิชา
โปรดแจ้งได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย